.comment-link {margin-left:.6em;}

Noi's life & thoughts

Thursday, March 10, 2005

The PLD

The Perfect Linux Desktop (for Thai)

หลังจากที่ผมประสบเหตุการณ์หลายๆ อย่าง ทำให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนในช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา ในที่สุดผมก็พบกับวิธีสร้าง Perfect Linux Desktop อ้อ มันสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Kernel ใหม่ๆ นะครับ เพราะเราจะใช้ LinuxTLE 5.5 (Samila kernel 2.4.x) ในการทำ

ผมขอกล่าวถึงปัญหาที่พบก่อนแล้วกันนะครับ

ปัญหาของ LinuxTLE 5.5 แบบ original
๑. จะมีปัญหาเรื่องการลบตัวอักษรภาษาไทยไปทางด้านซ้ายมือในบางโปรแกรม เช่น Xchat คือ สมมติว่าเราจะพิมพ์คำว่า "ครับ" แต่ดันไปพิมพ์เกินเป็น "ครั้บ" แล้วทีนี้เราต้องการลบแค่ ไม้โท ออกไปเฉยๆ โดยการกดปุ่ม back space จะเกิดปัญหา คือมันจะลบ "รั้" ไปด้วยกันทั้งยวงในคราวเดียวกัน
๒. เวลาใช้ java chat ผ่าน web browser แล้วตอนที่พิมพ์ลงไปจะไม่เห็นเป็นภาษาไทย แต่จะเห็นเป็นตัวละติน (ที่คนส่วนใหญ่ชอบเรียกว่าตัวหนังสือต่างดาวบ้าง ตัวขอมบ้าง) ต่อเมื่อกด Enter ส่งเข้าไปในห้องแล้ว จึงมองเห็นเป็นภาษาไทยตามปกติ

ปัญหาของ LinuxTLE 7.0 แบบ original
๑. การสั่งพิมพ์เอกสารจาก web browser จะได้ตัวอักษรไม่ครบ เนื่องจากมีปัญหากับ xprint
๒. ไม่สามารถเปิดไฟล์ใดๆ ใน Trash ขึ้นมาดูได้ จนกว่าจะย้ายมันออกมาก่อนเท่านั้น (เนื่องมาจากความสามารถของ KDE 3.3 ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเอาเสียเลย)

แนวทางในการแก้ปัญหาของ LinuxTLE 5.5 Samila ยังพอมีทางเป็นไปได้ และไม่ยากนัก ส่วนปัญหาของ LinuxTLE 7.0 Waghor นั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งสองส่วน

LinuxTLE 5.5 Samila สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้
๑. แก้ปัญหาการลบตัวอักษรด้วย back space โดยการติดตั้ง gtk2 และตัวอื่นที่จำเป็น (มันจะลากมาให้เอง) โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
๑.๑ แก้ไขไฟล์ /etc/apt/source.list ให้มีข้อความดังนี้
# Package repository URLs
#
### Official Repository
#rpm ftp://ftp.opentle.org/pub/linux-tle samila/i386/TLE main updates drivers
### RPMS Source
#rpm-src ftp://ftp.opentle.org/pub/linux-tle samila/i386/TLE main updates drivers
### proposed_updates
#rpm http://ftp.opentle.org/pub/linux-tle/ samila/i386/TLE main updates drivers proposed_updates

### MP3-Plugin

#rpm ftp://ftp.kitty.in.th /pub/TLE/5.5/kitty-extras main

### FLASH-Plugin

#rpm http://sluglug.ucsc.edu/macromedia/apt fedora/1 macromedia

# Kitty people repository
rpm ftp://ftp.opentle.org/people/kitty/ samila proposed-updates
#rpm ftp://ftp.opentle.org/people/kitty/ unstable main

### RPMS Source
#rpm-src ftp://ftp.kitty.in.th /pub/TLE/5.5/kitty-tle main

### For Advances users

rpm ftp://ftp.opentle.org/pub/linux-tle samila/i386/TLE main updates drivers kitty proposed_updates testing
rpm-src ftp://ftp.opentle.org/pub/linux-tle samila/i386/TLE main updates drivers kitty proposed_updates testing

## Unstable Release
#rpm ftp://ftp.opentle.org/pub/linux-tle aowthai/i386/TLE main updates drivers
#rpm-src ftp://ftp.opentle.org/pub/linux-tle aowthai/i386/TLE main updates drivers

### temp
### For Developer only (private)
#rpm ftp://10.226.39.130/pub/linux-tle samila/i386/TLE main updates drivers
#rpm-src ftp://10.226.39.130/pub/linux-tle samila/i386/TLE main updates drivers

### Kitty Extras Repository
rpm ftp://ftp.kitty.in.th /pub/TLE/5.5/kitty-extras main
rpm-src ftp://ftp.kitty.in.th /pub/TLE/5.5/kitty-extras main

แนะนำให้จัดการ backup ไฟล์ /etc/apt/source.list ไว้ก่อน โดยอาจทำตามขั้นตอนนี้
# mv /etc/apt/source.list /etc/apt/source.list.old

จากนั้นสร้างไฟล์ /etc/apt/source.list ขึ้นมาใหม่
ให้มีข้อความตามข้างบนนั้น (ตรงนี้ยังไม่อยากอธิบายละเอียด
เดี๋ยวยาวมากเกินไป)
๑.๒ สั่ง apt-get update; apt-get install gtk2 gdm; /usr/sbin/prelink -af; updatedb

ระหว่างที่รอมันทำการดาวน์โหลด packages ต่างๆ มาติดตั้ง หากมันแจ้งว่าจะต้องดาวน์โหลดตัวอื่นๆ มาติดตั้งด้วย เราจะยินยอมให้มันติดตั้งหรือไม่ (Y/n) ให้ตอบ Yes หรือกด Enter ผ่านไปได้เลย

๒. การแก้ปัญหา Java Chat บน Web Browser ด้วยการติดตั้ง Java 1.5 เข้าไปแทนที่ Java 1.4 ตามขั้นตอนดังนี้
๒.๑ ไปดาวน์โหลดไฟล์ Linux (self-extracting file) ที่เว็บ http://www.java.com/en/download/manual.jsp มาเก็บไว้ที่ /home/[user]
๒.๒ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้
# mv jre-1_5_0_01-linux-i586.bin /usr/local/
# cd /usr/local/
# chmod a+x jre-1_5_0_01-linux-i586.bin
# ./jre-1_5_0_01-linux-i586.bin
# cd /usr/lib/mozilla/plugins/
# rm -rf libjavaplugin_oji.so
# ln -s /usr/local/jre1.5.0_01/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
# exit
๒.๓ ปิด Web Browser ในตระกูล mozilla ลงไปให้หมด (ทั้ง mozilla และ firefox) และเมื่อเปิดมันขึ้นมาใหม่ ก็จะแก้ปัญหา Java Chat ได้แล้ว สามารถพิมพ์ไทยแล้วแสดงผลเป็นตัวภาษาไทยได้ทันที

เมื่อเราได้แก้ปัญหาต่างๆ ของ LinuxTLE 5.5 Samila ลงไปแล้ว มันก็จะกลายเป็น Perfect Linux Desktop for Thai people แล้วล่ะครับ ;)

ขอให้มีความสุขกับการใช้ LinuxTLE ครับ :D

0 Comments:

Post a Comment

<< Home