.comment-link {margin-left:.6em;}

Noi's life & thoughts

Wednesday, May 26, 2004

ผลการทดสอบการใช้ irc ด้วย Gaim (บน TLE 5.5 Samila)

เมื่อคืนวานได้ทดสอบใช้ irc ด้วย Gaim 0.77 ของ TLE 5.5 โดยต่อไปที่ irc.freenode.net กับ irc.webmaster.com และได้เพิ่มการปรับแต่งให้ encoding เป็น tis-620 ก่อนทำการเชื่อมต่อ ก็สามารถใช้งานได้ดี แต่ว่ามันจะไม่แสดงว่าใครมีสิทธิ์อะไรอยู่ในห้อง ไม่เหมือนโปรแกรม chat อื่นๆ เช่น pirch หรือ xchat ที่จะแสดงเป็นสัญลักษณ์ + @ หรือ เป็นจุดสีเหลือง สีเขียว ให้เราทราบว่าใครมีสิทธิ์ระดับไหนอยู่ในห้องนั้นๆ

ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือ เรื่องของการปรับแต่งคำสั่ง เช่น Join ใน pirch และใน xchat สามารถปรับแต่งให้ไม่ต้องพิมพ์สัญลักษณ์ # นำหน้าชื่อห้องได้ แต่ Gaim ไม่มีที่ให้เข้าไปปรับแต่ง จึงต้องพิมพ์คำสั่งเต็มๆ เป็น /join #ชื่อห้อง

สิ่งที่ Gaim ไม่มีอีกอย่างก็คือ tool bar หรือ format bar ที่เราจะสามารถสั่งให้ใส่สีตัวอักษร หรือไฮไลต์ข้อความได้ (และ Gaim ก็ไม่แสดงด้วยว่าข้อความไหนที่ถูกไฮไลต์)

แต่มีส่ิงหนึ่งที่ผมชอบใจ Gaim คือเมื่อเราคลิ๊กที่ link มันจะไปเปิด browser ที่เราตั้งเป็น default ให้เลย ถ้าให้เทียบระหว่างการใช้ irc ด้วย Gaim กับ Xchat ผมให้คะแนน Xchat มากกว่า เพราะจากประสบการณ์ที่ผมพบ ลูกค้าที่เคยใช้ pirch มาก่อน มักจะต้องการใช้โปรแกรมที่สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับโปรแกรมที่เขาเคยใช้ เช่น ต้องการไฮไลท์ข้อความ ต้องการใส่ script ต่างๆ เข้าไปได้ เป็นต้น

ผมคิดว่า ถ้าต้องการจะให้ลูกค้าใช้ Gaim ในการเชื่อมต่อ irc คงต้องเหนื่อยยิ่งกว่าการที่จะให้ลูกค้าใช้ xchat แทน pirch เสียอีกนะครับ

2 Comments:

At Thursday, May 27, 2004 10:38:00 AM, Blogger Mk said...

ลองดูอันนี้ครับ plugin ของ gaim เผื่อมีอะไรช่วยได้
http://sourceforge.net/tracker/?atid=390395&group_id=235&func=browse

 
At Thursday, May 27, 2004 11:35:00 AM, Blogger NOI said...

ขอบคุณครับ :)

 

Post a Comment

<< Home