.comment-link {margin-left:.6em;}

Noi's life & thoughts

Friday, May 28, 2004

Linux TLE Live CD upgrade Flash Plugin

เย็นนี้ผมเปิดเครื่องที่เป็น TLE Live CD ขึ้นมา เพื่อปรับแต่งเตรียมไว้เผื่อว่าจะมีลูกค้ามาใช้งาน สิ่งแรกที่ผมทำเป็นประจำ คือการติดตั้ง flash player plugin ให้กับ browser โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Flash Plugin Installer บน desktop แต่เย็นนี้ผมติดตั้ง flash plugin ไม่ได้เหมือนทุกครั้ง ลองอยู่หลายที และได้สังเกตดูว่า script ที่สั่งให้ติดตั้งนั้น ไปดาวน์โหลด ตัวติดตั้ง flash มาจากไหน

เมื่อทราบ url แล้วผมจึงได้ใช้ web browser เข้าไปตาม url นั้น เพื่อทดสอบว่า server ของ macro media ล่มหรือเปล่า แต่สิ่งที่ผมพบก็คือ เขามีการเปลี่ยนชื่อ package เดิม ที่เป็น flash 6 ไปเป็นชื่ออื่น และมีการใส่ flash 7 เพิ่มเข้าไปใหม่

ดังนั้นผมจึงใช้คำสั่ง #vim /home/tleuser/bin/install_flashplugin.sh เข้าไปแก้ไขค่าตรงที่ระบุว่า install_flash_player_6_linux.tar.gz ทั้งหมดให้เป็น install_flash_player_7_linux.tar.gz แล้วทำการสั่งให้ติดตั้ง plugin ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก็เรียบร้อย

ทีนี้ผม copy เจ้าไฟล์ที่ต้องใช้ทั้งสองตัว คือ .mozilla/plubins/flashplayer.xpt และ .mozilla/plugins/libflashplayer.so ไว้ที่อื่นต่างหากแล้ว เพราะไม่อยากแก้ script ทุกครั้งที่เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่

====
ผมไม่แน่ใจว่าปัญหาของผมกับเจ้า Opera 7.5 นี่เกิดจากอะไรกันแน่ คือถ้าในวันใดเปิด Opera แล้วไม่ปิดมันลงไปเลย มันจะทำงานได้ดีมาก ไม่มีอาการโรควูบเกิดขึ้น (คือ อยู่ๆ โปรแกรมก็ปิดตัวเองลงไปโดยไม่ได้สั่ง) แต่ถ้าเมื่อไหร่เปิด-ปิด Opera บ่อยๆ ผมจะมีปัญหาว่ามันเกิดโรควูบ

ขณะนี่ผมทดสอบโดยการเปิด Opera ข้ามวัน (สามสิบกว่าชั่วโมงแล้ว) มันก็ยังทำงานได้ดีมาก

สิ่งที่ผมสงสัยก็คือ ปัญหานี้เกิดจากการที่ผมลง kde 3.2 แล้วมันไม่สมบูรณ์ในตอนแรก หรือ เป็นเพราะผมทำการ install Opera 7.5 ทับของเดิมคือ 7.23 จึงมีปัญหาแบบนี้ได้ (หรือเป็นเพราะ Opera มันน้อยใจที่ปิดมันลงไป มันเลยงอน)

====
น้ำมูกลดลงอีก แต่ก็ยังไม่หมด สั่งน้ำมูกทีไร ต้องคอยลุ้นทุกทีว่าจะมีสมองติดออกมาไหม

0 Comments:

Post a Comment

<< Home