.comment-link {margin-left:.6em;}

Noi's life & thoughts

Friday, June 25, 2004

มุมที่ต่างมอง

บางครั้งมุมที่เรามองอยู่เป็นประจำทำให้กลายมาเป็นความรู้สึก เป็นทัศนคติ และเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินเหตุการณ์บางเหตุการณ์โดยลืมนึกถึง มุมของคนอื่น ความรู้สึกของคนอื่น ทัศนคคิของคนอื่น และบรรทัดฐานของคนอื่นๆ

บางทีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแม้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเรา ก็ทำให้เราเกิดมุมมองต่อเหตุการณ์นั้นในรูปแบบเฉพาะของตัวเองได้เช่นกัน

ผมกำลังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดจากการมีมุมมองที่แตกต่างกัน แม้มันจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใย ความหวังดีที่มีใให้อย่างเต็มเปี่ยม แต่มันเป็นสิ่งที่ผมมีทัศนคติไปอีกทางหนึ่ง กลายเป็นว่าความห่วงใยและความหวังดีนั้น แทงทิ่มตรงเข้ามายังจุดอ่อนที่ผมไม่ต้องการจะยอมรับ

เมื่อยหน้าอกอีกแล้้ว ... รู้สึกเหนื่อยจัง

2 Comments:

At Saturday, June 26, 2004 12:18:00 AM, Blogger fat dog father said...

ความห่วงใยและความหวังดีที่อยู่ในมุมมองของเรานั้น หลายครั้งที่กลายเป็นหนามคอย
ทิ่มแทงคนที่เราให้ความหวังดีและห่วงใย

ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่เฉย ๆ ต้องเรียนรู้ที่จะทำแค่ที่เค้าอยากให้ทำ ต้องเรียนรู้ที่จะไม่เป็นผู้
นำที่รู้ดีแต่แสนจะน่าเบื่อ ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับว่ามนุษย์เราไม่ต้องการให้ใครมาสอน

น่าเบื่อเนาะ

 
At Saturday, June 26, 2004 7:09:00 PM, Blogger NOI said...

วันนี้หายงอนแฟนแล้วครับ แต่โดนงอนกลับแล้วอะ ... -_-" เฮ้อ ... หาขนมกินดีกว่า ...

 

Post a Comment

<< Home