.comment-link {margin-left:.6em;}

Noi's life & thoughts

Friday, March 11, 2005

kdictthai (กระดิกไทย)

วันก่อนว่าจะโพสวิธีเพิ่มรอยหยักในสมองให้น้อง สมิหลา โดยการใส่ kdictthai เข้าไป แต่ลืม วันนี้เลยมาโพสต่อ :)

ใน LinuxTLE 5.5 Samila นั้น มีโปรแกรมแปลศัพท์ Eng <-> ไทย มาให้แล้ว ชื่อ LeXitron แต่ผมกลับชอบ กระดิกไทย (kdictthai) ของคุณโด่งอะ มากกว่า เพราะ ๑. มันมีคำอ่านให้ และ ๒. สามารถแปลคำว่า linux ได้ :D แต่ข้อด้อยของกระดิกไทยที่แพ้ LeXitron ก็คือ แปลได้แค่ Eng -> ไทย เท่านั้น ไม่สามารถพิมพ์คำไทยเพื่อให้แปลเป็นคำอังกฤษได้

ขั้นตอนแรกในการติดตั้ง kdictthai ให้ Samila ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์สองไฟล์ คือ
๑. ftp://ftp.opentle.org/pub/linux-tle/5.5/i386/TLE/RPMS.main/compat-db-4.0.14-2.i386.rpm และ
๒. ftp://ftp.opentle.org/pub/linux-tle/5.0/i386/TLE/RPMS.main/kdictthai-0.0.1beta2-1_1tle.i386.rpm

เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ก็ติดตั้งและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล ด้วยคำสั่งดังนี้
# rpm -ivh compat-db-4.0.14-2.i386.rpm
# rpm -ivh kdictthai-0.0.1beta2-1_1tle.i386.rpm
# chmod ugo+rwx -R /usr/share/apps/kdictthai/dict_data

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเรียกใช้งาน kdictthai แล้วแหละครับ ;)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home