.comment-link {margin-left:.6em;}

Noi's life & thoughts

Wednesday, June 09, 2004

เหนื่อย ...

รู้สึกเมื่อยๆ แถวๆ กลางอก คงจะเหนื่อยเกินไป ... หรือไม่ก็เป็นเพราะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับแล้วตื่นเช้า พอตกบ่ายๆ เย็นๆ ก็เครียดอีก ... เฮ้อ เหมือนๆ จะหายใจไม่ทันแฮะ

ฝนตกตอนหัวค่ำ หวังว่าคืนนี้จะนอนสบาย ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home